torsdag 16 januari 2014

Visionären Helen Clark


Helen Clark var den andra premiärministern(1999-2008) i Nya Zeeland och den första som kom till makten efter allmänna val.

Kan vi lära oss något av historien och använda oss av det idag i samhället?

Inledning
Att riskera med sina tankar och handlingar till att bidra med förändring och till ett bättre samhälle och det kan handla om kampen för den lilla människan, mänskliga rättigheter, egendom, identitet och sammanhållning. Att beskriva människor som de uppfattar sig själva, sin situation och vår nutid är att komma åt de mäktiga berättelsernas kärna. I dagens samhälle ska allt gå så fort och vi döljer oss lätt bakom en fasad för att akta oss från en omgivning istället för att dela med oss av våra erfarenheter. Det är betydelsefullt att våga känna och vara sanningsenlig men, det är inte förrän vi har nåt skydd som mötet blir genuint intressant och främst då tror jag, kan vi ha inverkan på andra.

Helen Clark kommer från en jordbrukarfamilj och är äldst av fyra döttrar. Hon valde att fördjupa sig i statsvetenskap där landsbygden samt det politiska engagemanget kom att bli hennes forskningsområde. Hon valdes in i parlamentet 1981 efter att ha föreläst mellan 1977-1981 i statsvetenskap. Trots hennes egen ståndpunkt till äktenskapet, så kom det press från medlemmar att hon borde gifta sig, vilket hon också gjorde kort före valet med sociologen Peter Davis. Hennes regering framförde betydande förändringar i välfärdssystemet i egenskap av skattekrediter för barnfamiljer, ändringar i arbetsrätten, ökade minimilönen 6 ggr på lika många år, ändringar inom den högre utbildningen, avskaffande av ränta på studielån(först för dom som för närvarande studerade och sedan utvidgade hon det till alla låntagare som bodde i New Zeeland) lagstiftade om registrerat partnerskap, införde 14 veckors betald föräldraledighet, uppdelade egendom efter samboförhållanden på samma sätt som för personer som juridiskt varit gifta och detta instiftades på initiativ av andra regeringsmedlemmar eller politiska partier.

Hennes tillvägagångssätt och ledarskap bestod av ett ansvarigt ledarskap, att värna om gruppen, värdesätta underordnade medarbetare som innebär att man bygger underifrån. Att lyckas som politiker menar hon att det krävs ett hårt arbete, humor, tålamod, självdisciplin, tolerans samt en klar vision av vad man vill åstadkomma. Helen värnar än idag fast vid värdena rättvisa, social trygghet och lika möjligheter för alla. Dessa värden drog henne också till politiken. Man uppnår dessa värden säger hon om du jobbar inom det politiska systemet och inom ett parti som delar samma åsikter. Hon införde 2004 något som hette arbetsgruppen för familjer och den hade huvudsakliga syften; 1.att göra det lönsamt, 2för att säkerställa intäkter3. Att stödja människor i arbete. Vi måste säger hon, dra fördel av den kunskapen vi redan har och sprida dessa erfarenheter från ett land till ett annat och studera noga varför vissa länder gör framsteg på vissa områden och sedan se om vi kan sprida och anpassa kunskapen till andra länder.

Helen arbetade även mycket med att få de olika departementen att se bortom det egna perspektivet och samarbeta bättre och genom att göra en bättre snabb förbättring, ha bra ledarskap, ett bättre stärkt ledarskap, ,politisk dialog och fasthet så kan man hjälpa till. Att ha en bättre integrering skulle leda till ett mer produktivt system, där resurserna användes på ett bättre sätt och när världen befinner sig i en lågkonjunktur och för att dra nytta av resurserna på ett förnuftigare sätt, måste man sluta jämra sig säger hon. Vi ska anpassa och se vad vi kan göra tillsammans.

Helen var känd som förespråkare och för social rättvisa och tar man inte tag i frågor som varaktig utveckling, tillgång till energi, klimat, kvinno - och jämställdhetsfrågor, så kommer vi aldrig att komma någonstans säger hon.

Avslutning/Egen kommentar
Helen tycker jag lyckades utomordentligt bra som politiker eftersom hon hade en klar vision över vad hon ville åstadkomma och där allas lika möjligheter var i centrum. Det jag mest tycker om med henne är att hon verkligen förstod att om man drar fördel av den kunskapen som finns, kan man göra framsteg inom vissa områden och sprida det sedan vidare till andra länder. De 9 år som hon var premiärminister och som hon mest var stolt över är att, hon hjälpte många människor ur sin fattigdom där också antalet fattiga barn minskade. Arbetsgruppen som hon tex. införde 2004(göra det lönande, trygga intäkter, hjälpa människor i arbete)hade just det syftet; att komma ur fattigdomen. Att ha social trygghet, rättvisa och lika möjligheter får man endast anser Helen ,om vi sluter samman med andra länder och då pratade hon om integration. Endast då säger hon kan vi utveckla, bekämpa, vara mer produktiva och ta tillvara resurserna och framförallt om landet befinner sig i en lågkonjunktur. Istället för att klaga ska vi fråga oss, vad kan vi göra för att få det bättre tillsammans?

Det hon egentligen säger är att ta tjuren vid hornen annars kommer vi aldrig bukt med att få en bättre återhämtning. Hennes sätt o arbeta gick ut på Teamwork(samarbete) och Gruppkänsla ur ett jämställdhetsperspektiv. Förutom hennes stora motivationer Mary Robinson(f.d Irlands president, f.d statsministern i Norge, Gro Harlem Brundtland) var hon även motståndare till Vietnamkriget och Apartheid och hon uppmanade/uppmanar bl.a. kvinnor till att se sig om vad som erbjuds. På så sätt kunde hon och kan med sin inspiration och engagemang få tex. kvinnor att våga ta för sig eftersom kvinnor är mycket medvetna om harmonin mellan arbete och familj.

Frågeställningen/mitt sista slutord
Jag valde med denna text att skriva det jag tycker är viktigt sett ur mina ögon, hennes engagemang och sätt att tänka fascinerar mig. Jag vill också knyta till frågan, kan vi lära oss något av detta idag i vårt samhälle? Ja, det kan vi! om vi med LAGARBETE och GRUPPKÄNSLA kan samarbeta o ta tillvara på de kunskaperna/resurserna vi redan har(som sades tidigare), kan vi åstadkomma en mycket snabbare tillfrisknande av ett samhälle men, då gäller det verkligen att vi anstränger oss och har fokus på det som inte fungerar så bra och gör bättre. Arbeta som Helen säger ur ett jämställt/rättvist perspektiv

Hon är idag chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP och blir därmed den tredje högsta tjänstemannen i FN.
UNDP arbetar i 166 länder för att - tillsammans med länderna själva - stärka demokratin, bekämpa fattigdomen, förebygga och lösa konflikter och kriser samt arbeta mot miljöförstöring och klimatförändringar. Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar allt UNDP:s arbete.


Källa: Görrel Espelund, 8 kvinnor som skapat världsrubriker 2010


Sari Saxholm 2013-12-10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar