tisdag 1 april 2014

Ett projekt presenterat av Karin – Telling Norrköping, våren 2014
Webbplatser för mer info: mars-one.com, wikipedia
Mars One är ett privat icke-vinstdrivande projekt som har som mål att etablera en permanent mänsklig bosättning på planeten Mars år 2025.
Projektet startades i januari 2011 av holländarna Bas Lansdorp och Arno Wielders.

Finansieringen är tänkt att ske endast genom privata aktörer.
Utöver detta är flera delar av uppdraget tänkt att sändas ut till den breda publiken, med syfte att skapa ett slags mediaspektakel kring projektet samt intresse bland sponsorer och allmänheten. (typ dokusåpa?).