fredag 13 juni 2014

Självmord – att ta sitt eget liv

Av: Kent Eriksson


Fakta om självmord:
Självmord eller suicid är den medvetna handlingen att ta sitt eget liv och omkring 50 procent av alla tänker någon gång på att ta sitt liv. Orden självmord och suicid används ofta synonymt. Suicid kommer av det latinska ordet suicidium och är sammansatt av sui som betyder själv och caedere som betyder döda.
Världshälsoorganisationen (WHO) uppger att cirka en miljon människor tar sitt liv i världen varje år och tio gånger mer gör suicidförsök och hundra gånger mer tänker på att ta sitt liv och har självmordstankar (1-10-100) och man räknar med att svenska sjukhus tar emot ungefär sex självmordsförsök på ett fullbordat självmord. Man beräknar att ett försök till självmord kostar samhället tre miljoner och ett självmord 18,68 miljoner.
Den vanligaste dödsorsaken i Sverige för män mellan 15-44 år är självmord (suicid) fast det är mest de över 45 år som tar sitt liv genom självmord och de flesta som lyckas ta sitt liv genom självmord är män fast de som försöker mest är kvinnor och en fjärdedel av alla dödsfall bland tonåringar sker via självmord.
Det går 2,7 manliga självmord på ett kvinnligt (män begår 70 procent av alla självmord) och det inträffar cirka 1500 självmordsförsök i Sverige varje år och ungefär hälften av dessa söker hjälp och uppskattningsvis gör 3-10 procent av den vuxna befolkningen minst ett självmordsförsök under sin livstid.
I Sverige minskade självmorden under 1980- och 1990-talen fast det fortfarande är ett stort folkhälsoproblem och då särskilt bland unga män och detta från rapporter från NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) som bygger vidare sina uppgifter från Socialstyrelsens dödlighetsdata.
Självmorden har under 2000-talet jämnats ut och har i Sverige minskat från 33,3 procent 1980 till 18,4 procent 2010, alltså en minskning med 45 procent för både män och kvinnor.
Personer mellan 45-64 år är de som har högst självmordstal följt av personer över 65 år.
I EU-länderna ses i det stora hela ett minskat självmordsantal (som i Sverige) och den fallande trenden är starkare för män än för kvinnor och i EU så sjunker självmordstalen för tonåringar mellan 15-19 år och män är de som vanligast tar sitt liv i världen förutom på den kinesiska landsbygden.
Självmordstal i Sverige i olika åldersgrupper 2010
(antal självmord per 100 000 invånare):


onsdag 11 juni 2014

Eva Wennströms fotoutställning förlängs till 30 juni -2014

Fotoutställningen "LEva.nu" av Eva Wennström förlängs och visas t.o.m. 30 juni-2014 på Studiefrämjandet i Norrköping.

(Se tidigare inlägg 30/5.)

Visas även på Fotostugan i Linköping 15-29/9

Välkomna!

torsdag 5 juni 2014

Stadsodling Norrköping och Projekt PlankanS
Dessa odlingar drivs och sköts kollektivt av privatpersoner samt av projekt Plankan som består av deltagare från Film- och musikgymnasiet och från oss i ”Telling”. Våra odlingar finns här för att vi tycker att det är viktigt med lokal stadsodling av ekologiska livsmedel av såväl hälsoskäl som för att bidra till långsiktig hållbarhet och rättvisa. Vi skördar själva det som växer och för besökare är det tillåtet att smaka av det som är moget. Vi som odlar är inga experter på odling, men vi lär av varandra och vi är glada att få kontakt med alla som är intresserade av våra odlingar. Vår vision lyder:

Att i samarbete med naturen och varandra skapa livskvalitet och hållbarhet för alla.”

Om du har några frågor – kanske du också vill engagera dig i Stadsodling Norrköpig - går det bra att kontakta:
Stefan Arrelid, Studiefrämjandet
011-29 09 07