tisdag 1 april 2014

Ett projekt presenterat av Karin – Telling Norrköping, våren 2014
Webbplatser för mer info: mars-one.com, wikipedia
Mars One är ett privat icke-vinstdrivande projekt som har som mål att etablera en permanent mänsklig bosättning på planeten Mars år 2025.
Projektet startades i januari 2011 av holländarna Bas Lansdorp och Arno Wielders.

Finansieringen är tänkt att ske endast genom privata aktörer.
Utöver detta är flera delar av uppdraget tänkt att sändas ut till den breda publiken, med syfte att skapa ett slags mediaspektakel kring projektet samt intresse bland sponsorer och allmänheten. (typ dokusåpa?).

Någon återfärd från Mars till jorden är inte planerad utan astronauterna avses leva resten av sitt liv på Mars.

I den första omgången kommer 10 grupper med 4 personer i varje att väljas ut. De kommer sedan att utbildas under en 10 år lång period, delar av utbildningen kommer att vara i en kopia av Marsbasen. Den ska byggas i en öken på jorden för att ge astronauterna möjlighet att träna och förbereda uppdraget i en realistisk miljö. Arktisk miljö har även föreslagits.
Astronauterna kommer att vara anställda av Mars One under både utbildningen och när de väl är på Mars. Under hela sin utbildning kommer de ha möjlighet att avsäga sig uppdraget.

Uttagningsprocessen påbörjades under den första halvan 2013. Planen är att 4 personer ska medverka på den allra första resan till Mars, vartannat år kommer två nya personer att anlända.

Uttagningen hittills har skett enligt följande. Alla personer, oavsett nationalitet mellan 18-55 år. Av 200 000 i rond 1 gick 1058 ansökande vidare till rond 2, däribland tio svenskar.

Hur ansöker man för att bli astronaut?  Just nu är det inte möjligt att ansöka. Den första online astronaut ansökningstiden gick ut den 31 augusti 2013.
Mars One kommer att starta nya uttagningar regelbundet, så DU kommer att få möjligheten att ansöka i framtiden. Registrera dig på Mars One nyhetsbrev, så kommer alla uppdateringar att sändas till dig. (www.mars-one.com)Varför ska vi åka till Mars?

Varför reste Columbus mot väster? Varför reste Marco Polo mot öster?  Det är människans lust och dragning mot det okända, att fantisera om nya äventyr i syfte att hitta nya horisonter att upptäcka och utveckla.

Det finns många anledningar för att resa till Mars.

Det första är att förverkliga en enorm dröm! Att skicka ett bemannat uppdrag till Mars är ett fantastiskt äventyr. Tänk dig att bo på en annan planet många miljoner mil från Jorden och titta upp på himmelen och veta att en av stjärnorna där i verkligheten faktiskt är den planet du föddes på. Tänk dig att få vara den som sätter sitt första fotavtryck på Mars och att också kunna förmedla detta via bild och ljud till alla dom som följer händelsen ”hemma”. De som följde Neil Armstong som var först på månen
kommer fortfarande ihåg var enda detalj; var dom var, vem dom var med och hur det kändes. Så kommer det även bli år 2025.

Den andra orsaken är; nyfikenhet. Vart kom Mars ifrån? Kan vi lära oss något om vår egen Jords historia. Finns det liv på Mars? Det är bara några utav hundratals heta frågor som forskare ställer sig över hela världen.

Den tredje; Framgång. Man kan säga att skicka människor till Mars är ”nästa stora steg för människo-släktet”. Detta uppdrag kommer att vara en snabbstart genom massiv utveckling inom alla möjliga områden, några exempel är inom återvinning, solenergi, matproduktion och utvecklingen inom medicinsk teknologi.


Varför Mars och inte en annan planet?

Efter jorden är Mars den mest beboliga planeten i vårt solsystem pga flera orsaker.
-         Mars yta innehåller vatten för utvinning.
-         Det är varken för kallt eller varmt.
-         Det finns tillräckligt med solljus för att kunna använda solpaneler.
-         Gravitationen på Mars är 38% av Jordens, vilket många tror kan vara tillräckligt för att vår människliga kropp ska kunna anpassa sig till.
-         Det finns en atmosfär (ganska tunn) som ger skydd från kosmisk- och solstrålning.
-         Dag- och nattrytm är väldigt lik jordens: en marsdag är 24 timmar, 39 minuter och 35 sekunder.

De andra två himlakropparna i omlopp nära Jorden är vår Måne och Venus.
Det finns betydligt färre viktiga resurser på Månen, och en Mån-dag tar en månad. Dessutom finns det ingen atmosfär som skydd mot strålning.
Venus är en variabel ”skärseld”. Den genomsnittliga temperaturen är över 400 grader C, lufttrycket motsvarar ca 900 meter under havet på Jorden, förutom detta förekommer ofta stormar med surt regn. Venus har nätter långa som 120dagar.
Människor kan inte leva på Mars utan hjälp från teknologi, men jämfört med Venus är det paradiset.

Klimat på Mars

Mars är en frusen öken med torrt och bitande kallt väder. Marshimlen är för det mesta klar och skär, men ibland dyker små vita moln upp. Molnen hittas huvudsakligen runt polerna på vintern, eller i närheten av ekvatorn på sommaren. Molnen består av vatten i form av is och koldioxid. Vissa moln bildas då luften pressas upp över Mars gamla vulkaner, där fälls den lilla fukten i luften ut och bildar iskristaller.
Snittemperaturen på Mars är minus 60 grader Celsius. Under sommarmånaderna kan temperaturen längs ekvatorn öka till plus 20. Dessa händelser förväntas ge kunskap om vattnets egenskaper beroende på planetens klimat.

En panoramabild i äkta färger visar Victoriakratern från Kap Verde (Mars).


Hur lång tid tar det att åka till Mars?

Resan dit tar ca sju månader. Den exakta restiden beror på när den startar från Jorden. Detta för att både Mars och Jordens omloppsbanor inte är perfekt cirkulära, tiden för när de exakta datumen och årtalen när Mars-One projekten ska genomföras är valda utifrån de mest fördelaktiga astronomiska positionerna mellan Jorden och Mars.
När man bestämmer kursen till Mars, är den maximala restiden för astronauterna väldig viktigt.

Hur stort bostadsutrymme kommer astronauterna att få?

Mars bostäder kommer att bestå av ett modult område, gjort av många kompatibla  delar som byggs ihop, och kommer totalt bli 1000 kbm, vilket innebär 250 kbm per innevånare i ett team bestående av 4 personer. Astronauterna kommer att stanna på Mars väldigt lång tid, och kommer att behöva så många bekvämligheter som är möjligt att åstadkomma där.
Pga att bostäderna kommer att bestå av moduler, och är konstruerade med mycket väl tilltagna och överflödiga resurser, så även om en uppblåsbar bostadsmodul blir så pass förstörd att den är omöjlig att reparera, kommer kolonin fortfarande vara säker och fullt funktionell, och det kommer att finnas tillräckligt mycket utrymme kvar för ett förhållandevis bekvämt boende fram tills en ersättningsmodul kan levereras.
Utrymme under resan, kommer att vara mindre än 20 kbm per astronaut.
Som jämförelse: De upptäcktsresande som seglade med Columbus över Atlanten år 1492, hade mindre än 10 kbm utrymme per person.

Mars Ones förslag om detta projekt är en expedition i sann upptäckarlust. Resan till Mars kommer att bli tuff, som innebär att de resande vet att det inte blir något de lux
leverne i rymden. Hur som helst, astronauterna lever sin dröm – de åker till Mars!

Hur förbereds astronauterna?

Träningsprogram för Mars-One Astronauterna,
Mars-One´s team av utvalda Mars innevånare kommer att bli förberedda för expeditionen genom att delta i många varierade träningsprogram. Det kommer att vara ett heltidsprojekt med full lön. Träningen kommer att vara uppdelad i tre kategorier; teknisk träning, individuell träning och gruppträning.

Teknisk träning:  Astronauterna kommer att bli tvungna att lära sig flera nya kunskaper.  Minst två astronauter måste vara helt säkra på att kunna använda sig utav och reparera all utrustning för att kunna identifiera och lösa tekniska problem.
Minst två astronauter kommer att få intensiv medicinsk träning för att kunna hantera såväl mindre som kritiska hälsotillstånd.
Minst en kommer att tränas i kunskapen om Mars geologi, medan andra kommer att specialiseras i ”exobiologi” = lära om främmande livsformer.
Vart efter befolkningen på Mars ökar, kommer de ”nyanlända” att tillföra mer expertkunskaper med sig.

Individuell träning: Det är viktigt att de personer som deltar är väl medvetna och tränade i att kunna anpassa sig till den stora omställning som väntar, tex. du kommer inte längre kunna tala med nära och kära ansikte mot ansikte. Det kommer finnas möjlighet att få hjälp med psykologisk assistans från Jorden, om så behövs.
Du måste även lära dig att möjligheten till att röra sig fritt kommer vara begränsat under lång tid.

Grupp-träning: En simulerad omgivning kommer att innehålla så många Mars-förhållanden som möjligt. Direkt efter urvalet av personer kommer grupperna delta i dessa övningar tre månader per år.
Under övningarna kommer astronauterna endast kunna lämna basen när de använder Mars-overallen.
De måste själva ta hand om sin vattenförsörjning och hålla alla livsuppehållande system fungerande.
De måste också kunna kultivera sin egen mat, och all kommunikation med utsidan kommer vara fördröjd med 20 minuter.
Vissa simuleringsbaser kommer vara enklare i uppstarten, medan andra kommer vara placerade i mycket hårda förhållanden på Jorden, tex ökenterräng och drastiskt kalla områden.
De här testerna kommer att visa om personerna passar för alla förhållanden som uppdraget kräver. Kommer astronauterna  kunna fungera i grupp? Kommer de kunna hålla huvudet kallt även här de ställs inför svåra utmaningar. Kan de effektivt lösa givna och uppkommande problem?Kommer astronauterna att ha tillräckligt med vatten, mat och syre?

Vatten:
På Mars kan vatten utvinnas från planetens yta. Rovern (=ett fordon/arbetsredskap som styrs via robot) kommer att bestämma en lämplig plats vad gäller utvinning av vatten grundat på dess instruments indikeringar.
Rovern kommer sedan lägga jord i en ”vattenutsugningsfläkt” som finns i bostadsmodulerna. Vattenutsugningsfläkten kommer att hetta upp jorden tills vattnet i den dunstar förångas. Det förångade vattnet kommer sedan att kondenseras och lagras. Den torkade jorden tas bort, och processen upprepas för att utvinna mer vatten. En ca 1500 liter vattenreserv kommer att finnas i varje bostadsmodul, vilken kommer att användas främst nattetid och under perioder när produktionen av energi är låg tex vid sandstormar.Mars Rover


Syre:
Syre kan produceras genom att dela vatten i dess beståndsdelar, väte och syrgas. Syret kommer att användas för att tillgodose en andningsbar miljö i boendeenheterna. En annan stor del av boendemiljöns atmosfär, nitrogen, kommer tillsättas direkt från Mars atmosfär.

Matproduktion på Mars:
När astronauterna landar, kommer det finnas begränsade ransoner av mat för dem att använda. Mat från Jorden kommer endast serveras som akutransoner, astronauterna kommer att äta färsk mat som dom producerar på Mars.
Mars One kommer använda sig av högeffektiv plant drivning som kräver mycket lite utrymme (plantlab). Matproduktionen kommer att vara vattenbaserad, vilket exkluderar behovet av jord. Ljus produceras via LED-belysning.
Totalt blir det ca 50 kvm tillgängligt för planteringar, vilket kräver att vissa plantor kommer växa i många olika lager över varandra för att reducera utrymme. Ett tjockt lager av Mars-jord kommer att läggas ovanpå det uppblåsbara utrymmet för att skydda plantorna (och astronauterna) från farlig strålning.

Storleken på denna plantering kommer vara tillräcklig för att producera mat till ca tre besättningar om 4 personer. Allt överskott kommer att lagras som akutransoner. De icke ätbara delarna på växter kommer att återvinnas, eller lagras till mer avancerad återvinningsutrustning skickas från Jorden.
Är det möjligt för astronauterna att föda barn på Mars?

Mars One kommer att rekommendera de första boende att inte försöka skaffa barn därför att:
-         Dom första åren, kommer uppbyggnationen av Mars koloni inte vara en passande miljö för barn att leva på. De medicinska faciliteterna kommer vara begränsade och gruppen är för liten.
-         De mänskliga förutsättningarna att fullfölja en graviditet under reducerad gravitation är inte känd, det finns heller inte tillräckligt med forskning om hur ett foster kan växa normalt under dessa omständigheter.

För att kunna etablera en riktig koloni på Mars, förstår Mars One att möjligheterna till att skaffa barn är nödvändig. Det kommer därför vara en viktig del av forskningen.


Hur ser Mars One frågan om religion på Mars?

Vid kolonisationen av den ”nya världen” på Jorden var den ofta motiverad av religiöst motiv och övertygelse om att kunna konvertera ”de ociviliserade” samhällena till kristendom. Mars One är inte baserat på iden om att någon speciell religion ska vara representerad i Marskolonin. Astronauterna kommer säkerligen ta med sig sin egen uppfattning i den frågan, och Mars One projektet står för religiös frihet. Frågan är därför upp till den individuella personen.
Är Mars kolonisation en religiös handling?

Det kanske kan uppfattas som idéerna kring Mars kolonisation har likheter med religion, faktum är att det är helt annorlunda. Det finns flera motiv till detta:

-         Religion involverar normalt en tro på något högre väsen eller etik som guidar hur man ska leva sitt liv och hjälper människor utveckla idéer hur man ska fullfölja dem. Levernet på Mars är beroende av noggrann planering, investeringar i passande teknologier, och genom vetenskaplig kunskap kunna förse de boende med vad som behövs för att överleva.
-         Mars kolonisation handlar inte om tro, utan om mänsklig genialitet och visioner. Innevånarna måste förlita sig på kunnande, forskning och teknologi för att säkerställa dess välmående och framgång i projektet.
-         Religion involverar vanligtvis fokus på någonting en grupp människor bedömer som heligt. Mars koloni kommer att fokuseras på mänsklig överlevnad och formandet av ett samhälle på den nya planeten. Omfattningen hur människor kommer att förhålla sig till det heliga är en fråga om individuellt val.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar