torsdag 5 juni 2014

Stadsodling Norrköping och Projekt PlankanS
Dessa odlingar drivs och sköts kollektivt av privatpersoner samt av projekt Plankan som består av deltagare från Film- och musikgymnasiet och från oss i ”Telling”. Våra odlingar finns här för att vi tycker att det är viktigt med lokal stadsodling av ekologiska livsmedel av såväl hälsoskäl som för att bidra till långsiktig hållbarhet och rättvisa. Vi skördar själva det som växer och för besökare är det tillåtet att smaka av det som är moget. Vi som odlar är inga experter på odling, men vi lär av varandra och vi är glada att få kontakt med alla som är intresserade av våra odlingar. Vår vision lyder:

Att i samarbete med naturen och varandra skapa livskvalitet och hållbarhet för alla.”

Om du har några frågor – kanske du också vill engagera dig i Stadsodling Norrköpig - går det bra att kontakta:
Stefan Arrelid, Studiefrämjandet
011-29 09 07

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar